Oferta

Usługi geodezyjne na Pomorzu

Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów na co dzień  wykonuje pomiary geodezyjne oraz świadczy szereg innych usług związanych z budowlami, mapami, działkami, czy trasami. Nasze biuro geodezyjne działa w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku i okolicach.

Oferujemy min. mapy do celów projektowych, tyczenie i inwentaryzację budowli inżynierskich, wyznaczenie lub wznawianie znaków granicznych działki, przeprowadzenie podziału lub rozgraniczenia nieruchomości oraz inne pomiary realizacyjne. Zaufało nam wielu zadowolonych klientów. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Mapy do celów projektowych

Niezależnie od tego, czy planują Państwo prace nad niewielkim obiektem budowlanym, np. garażem, czy też nad dużą inwestycją budowlaną, podkład mapowy jest niezbędnym elementem projektu. Dlatego oferujemy Państwu mapy przedstawiające aktualne informacje o terenie, na którym planowana jest inwestycja.

Tyczenie budowli inżynierskich

Nasi geodeci pomogą państwu usytuować projekt budowlany, wyznaczając w terenie charakterystyczne dla niego punkty.

Inwentaryzacja powykonawcza budowli inżynierskich

Po za kończeniu inwestycji oferujemy również inwentaryzację powykonawczą. Dokonujemy  pomiary wszystkich elementów inwestycji budowlanej w terenie. Pobrane przez nas pomiary przestawiamy na mapie.

Wyznaczenie lub wznowienie znaków granicznych działki

Wyznaczamy znaki ustalające prawne granice działki w terenie. W przypadku uszkodzenia, przesunięcia lub całkowitego zniszczenia wcześniej wyznaczonych znaków granicznych, oferujemy ich wznowienie.

Przeprowadzenie podziału czy rozgraniczenia nieruchomości

Na wniosek właścicieli dokonujemy podziałów działek ewidencyjnych i nieruchomości, wydzielając z nich części gruntu, którym następnie nadajemy nowe numery i powierzchnię.

Inne pomiary realizacyjne.

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące pomiarów geodezyjnych. Nasi klienci od lat polegają na nas w sytuacjach, gdy potrzebują:

► konieczności dokonania pomiarów:

  • pionowości obiektów,
  • powierzchni działek lub budynków,

► zleceń związanych z tyczeniem:

  • obiektów budowlanych,
  • tras,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • urządzeń podziemnych,

► połączenia działek.