Oferta

Usługi geodety na Pomorzu

Pomiary geodezyjne

Firma Debet oferuje:

 • mapy do celów projektowych,
 • tyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą budowli inżynierskich,
 • wyznaczenie lub wznowienie znaków granicznych działki,
 • przeprowadzenie podziału czy rozgraniczenia nieruchomości,
 • inne pomiary realizacyjne.

Ponadto klienci mogą na nas liczyć w przypadku:

► konieczności dokonania pomiarów:

 • pionowości obiektów,
 • powierzchni działek lub budynków,

► zleceń związanych z tyczeniem:

 • obiektów budowlanych,
 • tras,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • urządzeń podziemnych,

► połączenia działek.